slajder-06

Kontrola ETO w Polsce

W dniu 3 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie otwierające kontrolę ETO w Polsce.
Audytorzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przeanalizują i ocenią postępy w działaniach na rzecz ochrony powietrza, które są podejmowane zarówno przez organy państwowe, jak i samorządowe.
W trakcie spotkania, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan Paweł Ciećko wygłosił referat pt. Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa (treść prezentacji w załączniku).

 

Załączniki do pobrania:

Prezentacja – format pdf: Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rzecz ochrony powietrza na terenie miasta Krakowa  

Prezentacja: Pokaz programu PowerPoint