Natężenia pól elektromagnetycznych nie przekraczają norm

W dniu 7 listopada 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził badania pól elektromagnetycznych anten stacji bazowej telefonii komórkowej, należących do NetWorkS (T-Mobile, Orange), Polkomtel Sp. z o.o. (Plus, Aero 2), oraz P4 Sp. z o.o. zlokalizowanych przy ul. Mackiewicza w Krakowie.
Pomiary przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Pomiary zostały wykonane bez obecności przedstawicieli badanych obiektów.
Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego nie wykazały występowania pól elektromagnetycznych o wartościach przekraczających wartość dopuszczalną (7 V/m).
Przy czym podkreślić należy, iż limity pola elektromagnetycznego obowiązujące w Polsce (7V/m) są wielokrotnie ostrzejsze od zalecanych przez WHO i przyjętych w UE limitów ICNIRP wynoszących od 28 V/m do 61 V/m zależnie od częstotliwości.