WIOŚ dementuje informacje portalu Interia.pl

W związku z pojawieniem się na stronie internetowej Interia.pl w dniu 16 listopada artykułu pt. Czarny czwartek w Polsce. Normy przekroczone nawet 1200 proc. normy, WIOŚ dementuje informacje zawarte w artykule nt. stwierdzonych przekroczeń wielkości poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 – 300 proc. i PM2,5 – 450 proc. w Krakowie.
WIOŚ informuje, że nie obowiązują 1-godzinne normy pyłu PM10 i PM2,5 (zarówno w przepisach polskich jak i europejskich) i odnoszenie wartości jednogodzinnych do norm dobowych, a nawet rocznych (w przyp. pyłu PM 2,5) jest informacją nieprawdziwą i wprowadza opinię publiczną w błąd.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami normowana wartość dobowa (PM10 50 μg/m3) została przekroczona w Krakowie na stacji Złoty Róg wynosząc 120 μg/m3, co stanowiło 240 % normy i była max wartością dobową w dniu wczorajszym, tj. 15 listopada.