informacja

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 lutego 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3 w następujących stacjach pomiarowych monitoringu jakości powietrza:

  1. Kraków, Al. Krasińskiego – Aglomeracja Krakowska,
  2. Nowy Targ, PL. Słowackiego – strefa małopolska,
  3. Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – strefa małopolska.

 

Inspektorat powiadamia o ryzyku przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń w roku kalendarzowym 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie:

– Aglomeracji Krakowskiej (stacje przy ul. Bujaka, ul. Bulwarowej, ul. Dietla, ul. Telimeny, ul. Złoty Róg, os. Wadów, os. Piastów),

– w strefie Tarnów (stacje przy ul. Ks. R. Sitko, ul. Bitwy pod Studziankami),

– w strefie małopolskiej (stacje: Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna Skawina, os. Ogrody; Trzebinia, os. Widokowe; Tuchów, ul. Chopina; Niepołomice, ul. 3 Maja; Zakopane, ul. Sienkiewicza).

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu o jakości powietrza: http://powietrze.gios.gov.pl .

Komunikaty codzienne o jakości powietrza prezentowane są na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/.

 

wykres wygenerowano z Banku danych pomiarowych-GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl)