Komunikat o stanie zanieczyszczenia powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu niekorzystnych warunków zdrowotnych na terenie Aglomeracji Krakowskiej (kod strefy: PL1201, kod stacji: MpKrakAlKras) w związku z zarejestrowaniem przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 200 μg/m3 (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Wartość 24 godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w dniu 5.03.2018 r. wyniosła w Krakowie, Al. Krasińskiego – 249 μg/m3.

Przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 były: oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz z ruchem pojazdów, szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, bardzo niekorzystne warunki klimatyczne.