informacja

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3 na terenie:

– Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego – 58 przekroczeń, ul. Bujaka – 40 przekroczeń, ul. Bulwarowa – 48 przekroczeń, ul. Dietla – 48 przekroczeń, ul. Telimeny – 41 przekroczeń, ul. Złoty Róg – 45 przekroczeń),

– strefy małopolskiej (Nowy Targ, Pl. Słowackiego – 57 przekroczeń, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 52 przekroczenia, Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 49 przekroczeń, Skawina, os. Ogrody – 41 przekroczeń, Tuchów, ul. Chopina – 36 przekroczeń).

Inspektorat powiadamia o ryzyku przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń w roku kalendarzowym 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie:

– Aglomeracji Krakowskiej (os. Wadów, os. Piastów),

– w strefie Tarnów (ul. Ks. R. Sitko, ul. Bitwy pod Studziankami),

– w strefie małopolskiej (Bochnia, ul. Konfederatów Barskich; Trzebinia, os. Widokowe; Niepołomice, ul. 3 Maja; Zakopane, ul. Sienkiewicza).

 

Inspektorat powiadamia o ryzyku przekroczenia rocznych stężeń następujących substancji:

– pyłu zwieszonego PM10 w Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego, ul. Dietla) oraz w Nowym Targu, Pl. Słowackiego (poziom dopuszczalny – 40 µg/m3),

– pyłu zawieszonego PM2,5 w Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego, ul. Bujaka) oraz w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna (poziom dopuszczalny – 25 µg/m3),

– dwutlenku azotu w Aglomeracji Krakowskiej przy Al. Krasińskiego (poziom dopuszczalny – 40 µg/m3).

 

Nie występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów dwutlenku siarki, tlenku węgla i benzenu na terenie województwa małopolskiego oraz dwutlenku azotu z wyjątkiem Al. Krasińskiego w Krakowie.

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu o jakości powietrza; http://powietrze.gios.gov.pl. Komunikaty codzienne o jakości powietrza prezentowane są na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/.