informacja

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w okresie od 1 stycznia do 20 kwietnia 2018 roku na terenie województwa małopolskiego wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej rocznej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 50 µg/m3 na terenie:

– Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego – 77 przekroczeń, ul. Bujaka – 50 przekroczeń, ul. Bulwarowa – 61 przekroczeń, ul. Dietla – 66 przekroczeń, ul. Telimeny – 52 przekroczenia, ul. Złoty Róg – 58 przekroczeń, os. Piastów – 41 przekroczeń),

– strefy miasto Tarnów (ul. Ks. R. Sitko – 38 przekroczeń),

– strefy małopolskiej (Bochnia, ul. Konfederatów Barskich – 38 przekroczeń, Niepołomice, ul. 3 maja – 46 przekroczeń, Nowy Targ, Pl. Słowackiego – 68 przekroczeń, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 62 przekroczenia, Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna – 56 przekroczeń, Oświęcim, ul. Bema – 54 przekroczenia, Skawina, os. Ogrody – 48 przekroczeń, Tuchów, ul. Chopina – 53 przekroczenia, Zakopane, ul. Sienkiewicza – 36 przekroczeń).

Inspektorat powiadamia o ryzyku przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń w roku kalendarzowym 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na terenie:

– Aglomeracji Krakowskiej (os. Wadów),

– w strefie Tarnów (ul. Bitwy pod Studziankami),

– w strefie małopolskiej (Trzebinia, os. Widokowe).

 

Inspektorat powiadamia o ryzyku przekroczenia rocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na wszystkich stanowiskach w Aglomeracji Krakowskiej, Tarnowie i strefie małopolskiej.

 

Nie występuje ryzyko przekroczenia standardów jakości powietrza określonych dla dwutlenku siarki i azotu, tlenku węgla, benzenu i metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10.

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu o jakości powietrza; http://powietrze.gios.gov.pl. Komunikaty codzienne o jakości powietrza prezentowane są na stronie https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/ .