informacja

Komunikat o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomu informowania ozonu na terenie województwa małopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu w dniu 5 lipca 2018 roku przekroczenia poziomu informowania ozonu tj: wartości 180 μg/m3, na terenie strefy małopolskiej w Trzebini (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpTrzebOsZWM) oraz w Kaszowie (kod strefy: PL1203, kod stacji: MpKaszowLisz).  Na pozostałych stanowiskach pomiarowych w województwie tj: w Krakowie przy ul. Bujaka, Zakopanem, Tarnowie, Szarowie i Szymbarku zanotowano także wysokie stężenia 1- godzinne ozonu a także przekroczenia stężeń 8- godzinnych ozonu. Wartość maksymalnego stężenia 1- godzinnego ozonu  w dniu 5 lipca wyniosła w Trzebini – 189 μg/m3, natomiast w Kaszowie 183 μg/m3.

Ze względu na prognozowane zachmurzenie oraz obniżenie temperatury stężenia ozonu nie powinny przekraczać dopuszczalnego poziomu.

W przypadku wystąpienia przekroczeń osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Bieżące informacje dotyczące indeksu jakości powietrza dostępne są na stronie http://monitoring.krakow.wios.gov.pl .