Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o ryzyku przekroczenia w 2019 roku:

– dopuszczalnego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego, ul. Bujaka, ul. Dietla, ul. Zloty Róg) i w strefie małopolskiej (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna, Nowy Targ, Pl. Słowackiego, Oświęcim, ul. Bema, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej, Tuchów, ul. Chopina),

–  dopuszczalnego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Aglomeracji Krakowskiej (Al. Krasińskiego i ul. Bujaka) i w strefie małopolskiej (Bochnia, ul. Konfederatów Barskich, Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna),

– dopuszczalnego rocznego stężenia dwutlenku azotu w Aglomeracji Krakowskiej (stacje komunikacyjne w Krakowie, Al. Krasińskiego i ul. Dietla).

 

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu o jakości powietrza; http://powietrze.gios.gov.pl, gdzie prezentowane są także prognozy krótkoterminowe (trzydniowe) zanieczyszczenia powietrza.

 

Do pobrania

dokument Word do pobraniakomunikat_marzec 2019