Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu w 2019 roku:

– przekroczenia dopuszczalnej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM 10 (50 |ug/m3) w Aglomeracji Krakowskiej (stacje pomiarowe w Krakowie, Al. Krasińskiego, ul. Bujaka, ul. Zloty Róg) w mieście Tarnowie (ul. Ks. R. Sitko) i w strefie małopolskiej (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna, Nowy Targ, Pl. Słowackiego, Oświęcim, ul. Bema, Skawina, os. Ogrody, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej, Tuchów, ul. Chopina, Zabierzów, ul. Wapienna),

– ryzyka przekroczenia rocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM 10 w Aglomeracji Krakowskiej (stacje pomiarowe w Krakowie, ul. Bujaka, Bulwarowa, Złoty Róg, os. Piastów i Wadów), w mieście Tarnowie (ul. Bitwy pod Studziankami) i w strefie małopolskiej (Bochnia, ul. Konfederatów Barskich, Gorlice, ul. Krasińskiego, Niepołomice, ul. 3 Maja, Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna, Nowy Targ, Pl. Słowackiego, Oświęcim, ul. Bema, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej, Trzebinia, ul. Widokowa, Tuchów, ul. Chopina, Zakopane, ul. Sienkiewicza, Szymbark),

Na terenie województwa małopolskiego nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i metali ciężkich w pyle PM 10.

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu jakości powietrza; http://powietrze.gios.gov.pl, gdzie prezentowane są także prognozy krótkoterminowe (trzydniowe) zanieczyszczenia powietrza.

 

Do pobrania

komunikat_kwiecień 2019