Dym o żółtym zabarwieniu z emitorów Vesuvius Poland

W dniu dzisiejszym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie odebrał zgłoszenia od Straży Miejskiej oraz od mieszkańców miasta Skawina dotyczące falowych emisji dymu o niepokojącym żółtym zabarwieniu, które pochodziły  z emitorów firmy Vesuvius Poland Sp. z o.o.  Inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia.

Przyczyną chwilowej emisji były testy związane z uruchomieniem nowej linii nawęglania. W ich trakcie nastąpił zbyt szybki przyrost temperatury, co spowodowało wyłączenie się dopalacza. Test został przerwany, a inżynierowie pracują nad wykluczeniem usterki. Emisja może się powtórzyć

Należy zaznaczyć, że działania te, polegające na instalowaniu nowych urządzeń, są podejmowane w związku z ustaleniami i przyjętym harmonogramem wprowadzanych usprawnień, które mają na celu hermetyzację procesu technologicznego w firmie.