Informacja dot. jakości powietrza w Nowej Hucie w dniach 15-16 sierpnia 2019 r.

W związku z pożarem w ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie przeanalizowano stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach przy ul. Bulwarowej, os. Wadów i os. Piastów oraz stężenia substancji gazowych tj: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu oraz pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji przy ul. Bulwarowej w czasie: od godziny 15 w dniu 15 sierpnia do godziny 12 w dniu 16 sierpnia br.

Stężenia wymienionych substancji pozostawały w omawianym okresie na niskim poziomie i nie odbiegały od stężeń mierzonych na innych stacjach monitoringu jakości powietrza w Krakowie.

W dniu 15 sierpnia maksymalne stężenie 1-godzinne dwutlenku siarki przy ul. Bulwarowej w odniesieniu do normy osiągnęło wartość – 2%, dwutlenku azotu 15%, oraz maksymalne stężenie 8-godzinne tlenku węgla 3%.

W dniu 16 sierpnia maksymalne stężenie 1-godzinne dwutlenku siarki przy ul. Bulwarowej w odniesieniu do normy osiągnęło wartość – 3%, dwutlenku azotu 16%, oraz maksymalne stężenie 8-godzinne tlenku węgla 5%.