obrazek informacja

Nieznana substancja w Zbiorniku w Świnnej Porębie

W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o pojawieniu się na tafli zbiornika Świnna Poręba substancji o nieznanym pochodzeniu, udali się na miejsce zdarzenia.

Na miejscu prowadziły również działania jednostki PSP, w tym pluton ratownictwa chemicznego z Krakowa i Oświęcimia. Dokonały sprawdzenia jakości wody pod kątem występowania substancji szkodliwych, i występowanie takowych wykluczyły.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonali poboru dwóch próbek wody z okolicy czaszy zbiornika (przy wieżach zrzutowych oraz w okolicy przelewów). Próbki pozostają w trakcie oceny biologicznej i fizykochemicznej.

Wg informacji uzyskanych od kierownictwa Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. woda do celów pitnych nie jest pobierana ze zbiornika Świnna Poręba.