Nowe ustalenia ws. Vesuvius Poland Sp. z o.o. w Skawinie

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami inspektorów WIOŚ, ws. pojawienia się dymu o żółtym zabarwieniu z emitorów Vesuvius Poland Sp. z o.o., informujemy, że firma podjęła działania zapobiegawcze  i wykluczyła zaistniałą usterkę.

Przypomnijmy, że przyczyną chwilowej emisji były testy związane z uruchomieniem nowej linii nawęglania. W ich trakcie nastąpił zbyt szybki przyrost temperatury, co spowodowało wyłączenie się dopalacza. Test został przerwany.

Jednocześnie, podkreślamy, że działania te polegające na instalowaniu nowych urządzeń, są podejmowane w związku z ustaleniami i przyjętym harmonogramem wprowadzanych usprawnień, które mają na celu hermetyzację procesu technologicznego w firmie.