obrazek informacja

Ponownie prostujemy nieprawdziwe informacje. Komentarz do artykułu D. Wantuch „Wojewoda unieważnia uchwałę dotyczącą kontroli w hucie i jej okolicach”

Czy chodzi o to aby powtarzane wielokrotnie mylne stwierdzenie stało się prawdą? Komentarz powyższy dotyczy kolejnego już artykułu pani redaktor D. Wantuch pt. „Wojewoda unieważnia uchwałę dotyczącą kontroli w hucie i jej okolicach” opublikowanego na łamach Gazety Wyborczej Kraków w dniu 22 sierpnia. Nieprawdziwe informacje odnoszą się do działań WIOŚ w Krakowie, dlatego ponownie wyjaśniamy.

Po pierwsze, badania przeprowadzone przez WIOŚ na składowiskach ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującą metodyką badawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ciekawym natomiast jest fakt, że przeciwstawia się je badaniom, które do dziś nie zostały poparte żadnymi dowodami, świadczącymi o ich rzetelności, dlatego o tych ostatnich należałoby mówić jako „o wątpliwych”

Temat badań i metodyk badawczych składowisk odpadów został już szeroko omówiony na naszych stronach internetowych.

Po drugie, nieprawdą jest, że kontroli składowisk nie będzie. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zarządził ponowną kontrolę składowisk poszerzając zakres badań wód drenażowych i nadodpływowych. Kontrola niebawem dobiegnie końca. Jej wyniki zostaną udostępnione szerokiej opinii publicznej. Będzie to zarazem weryfikacja kontroli wykonanej przez pracowników WIOŚ w Krakowie.

Po  trzecie nieprawdą jest, że inspektorzy WIOŚ „byli na urlopie i odpowiedzialność za zbadanie terenu, na którym płonęły gumy (taśmociąg jest gumowy), zrzucili na straż pożarną”. Przypominamy jeszcze raz, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pracuje całodobowo, również w dni świąteczne i weekendy. W istocie, w tej konkretnej sytuacji,  służby WIOŚ nie przybyły na miejsce zdarzenia, nie dlatego, że nie byli gotowi do wyjazdu, ale dlatego, że cała akcja, zgodnie z procedurami, w przypadku pożaru prowadzona była przez PSP  i to właśnie PSP jako instytucja zarządzająca akcją decydowała o udziale WIOŚ w zdarzeniu. Zaznaczamy jeszcze raz, że w strefie pożaru pomiary wykonuje Straż Pożarna i na ich podstawie ocenia stopień zagrożenia. Wpływ zanieczyszczeń emitowanych podczas pożaru na obszar wokół ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie  WIOŚ w Krakowie oceniał 15 sierpnia br. na podstawie wskazań stacji PMŚ. Poniższy wykres przedstawia jakość powietrza w dniu pożaru.

Stężenia pyłu PM 10 na stacjach pomiarowych IOŚ w Nowej Hucie wykonane 15 sierpnia 2019r. – średniodobowe dopuszczalne stężenie PM 10 wynosi 50 µg/m3.