Zmieniony harmonogram badań LZO w Skawinie

Ze względu na problemy techniczne związane z przeniesieniem stacji pomiarów jakości powietrza CLB ze strefy przemysłowej Skawiny do centralnej części miasta, pomiary lotnych związków organicznych rozpoczną się 27 sierpnia 2019r.