Informacja w sprawie „Nocnego incydentu na terenie byłej Huty w Skawinie”

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie tym temacie.

Ustalono, że w godzinach porannych z terenu zakładu SMR Polska sp. z o. o. w Skawinie miała miejsce chwilowa niezorganizowana emisja pyłu. W związku z powyższym zostanie przeprowadzona kontrola przedmiotowego zakładu.

Pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone w dniu dzisiejszym na stacji Państwowego Monitoringu Środowiska zarządzanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zlokalizowanej na os. Ogrody w Skawinie wykazały w godzinach porannych maksymalne wartości stężeń dla:  pyłu zawieszonego 60,9 ug/m3 (średnia godzinna) oraz dwutlenku azotu 37,1 ug/m3 (średnia godzinna).  Stężeniom towarzyszyły bardzo niskie prędkości wiatru (praktycznie cisza wiatrowa) przy dominujących kierunkach wiatru zachodnim i południowo-zachodnim.

Zgodnie z prawodawstwem polskim i europejskim dla pyłu PM10 normowana jest wartość średniodobowa, która wynosi 50 ug/m3 (liczona z 24 godzin od godziny 00:00 do godz. 24:00).  W związku z powyższym na podstawie zmierzonej jednej wartości godzinnej nie można orzekać o przekroczeniu dobowej wartości dopuszczalnej. Sytuacja jest dalej intensywnie monitorowana.