ĆWICZENIA MIĘDZYWOJEWÓDZKIE „KRAKÓW 2019”. 3 – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Na terenie Huty ArcelorMittal w Krakowie i Bazy Paliw PKN Orlen w Olszanicy, 3 i 4  października odbyły się ćwiczenia międzywojewódzkie PSP pod nazwą: „KRAKÓW 2019” z udziałem sił i środków Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, inspektorów WIOŚ w Krakowie oraz pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Centralnego Laboratorium Badawczego  Oddział w Krakowie.

3 października na terenie ZDR – ArcelorMittal w Krakowie przeprowadzono akcje ratowniczo – gaśniczą  w trakcie  pożaru na instalacji z amoniakiem. W trakcie tego scenariusza inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami GIOŚ – CLB oddział w Krakowie monitorowali na bieżąco zanieczyszczenie powietrza  na terenie kombinatu i miasta Krakowa za pomocą spektrofotometru RAPID PLUS. Nie stwierdzono zagrożenia wychodzącego poza teren zakładu. Podczas zdarzenia nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji pracowników i mieszkańców okolicznego terenu.

Drugiego dnia zaplanowano cztery scenariusze zdarzeń. Dwa z nich związane były z zagrożeniem dla środowiska. W godzinach porannych doszło do pożaru  dwóch zbiorników o poj. 1000 m3 z paliwem lotniczym i wyciekiem paliwa na tacę. Pożar został ugaszony, nie doszło do skażenia gleby i zanieczyszczenia środowiska. Emisja niezorganizowana nie wydostała się poza obszar zakładu.

Natomiast po godzinie 10.00 do WIOŚ w Krakowie wpłynęło kolejne zgłoszenie, że na terenie ArcelorMittal w Krakowie doszło do zderzenia cysterny drogowej przewożącej oleum z cysterną kolejową przewożącą benzen oraz samochodu dostawczego przewożącego materiał promieniotwórczy. Skutkiem tego zdarzenia miał być wyciek stężonego kwasu siarkowego (95%). Czynności na miejscu prowadziły Grupy Ratownictwa Chemicznego PSP. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani inspektorzy WIOŚ. W trakcie zdarzenia nie doszło do zanieczyszczenia środowiska.

W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 300 strażaków, w tym 48 zastępów oraz 133 strażaków z poza terenu woj. małopolskiego (z woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego), inspektorzy WIOŚ, pracownicy GIOS CLB- Oddział w Krakowie, funkcjonariusze Policji, pracownicy WCZK oraz zespoły ratownictwa medycznego.