Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu w 2019 roku:

– przekroczenia dopuszczalnej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekraczania dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) w Aglomeracji Krakowskiej (stacje pomiarowe w Krakowie, ul. Dietla, Al. Krasińskiego, ul. Bujaka, ul. Bulwarowa, ul. Złoty Róg, os. Piastów, os. Swoszowice) w mieście Tarnowie (ul. Ks. R. Sitko) i w strefie małopolskiej (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna, Nowy Targ, Pl. Słowackiego, Olkusz, ul. Cegielniana, Oświęcim, ul. Bema, Skawina, os. Ogrody, Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej, Tuchów, ul. Chopina, Zabierzów, ul. Wapienna).

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl oraz na Portalu jakości powietrza; http://powietrze.gios.gov.pl, gdzie prezentowane są także prognozy krótkoterminowe (trzydniowe) zanieczyszczenia powietrza.

 

Do pobrania

komunikat_listopad_2019