„Małopolska bez smogu” – czym oddychają mieszkańcy podkrakowskich gmin? Podsumowanie akcji

Debata z udziałem przedstawicieli władz Małopolski i Krakowa oraz Polskiego Alramu Smogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska i podkrakowskich gmin, zakończyła III edycję wspólnej akcji Radia Kraków i PAS „Małopolska bez smogu”, realizowanej  we współpracy z Województwem Małopolskim. Podczas debaty, która odbyła się w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, zaprezentowane zostały wyniki i wnioski wynikające z prowadzonych od 31.10 do 16.12  pomiarów jakości powietrza w 8 gminach krakowskiego obwarzanka oraz na obrzeżach Krakowa, w Tyńcu.  W ciągu 6 tygodni przenośne pyłomierze Polskiego Alarmu Smogowego sprawdziły jakość powietrza w Liszkach, Świątnikach Górnych i Niepołomicach (pomiary od 31.10 do 15.11), w Zielonkach, Wieliczce i Brzeziu w gminie Zabierzów (pomiary od 16 do 29.11), a na finiszu akcji (od 1.12 do 16.12) w gminie Wielka Wieś (miejscowość Szyce), Michałowicach i Tyńcu. Patrząc na wyniki pomiarów, niepokojące są bardzo wysokie odczyty średnio godzinnych stężeń w badanych miejscowościach szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy w domach rozpalane są piece i kotły. Często stężenia w badanych gminach były dużo wyższe niż stężenia odnotowywane na stacjach pomiarowych w Krakowie.

*  Dane maksymalne dla poszczególnych miejscowości akcji „Małopolska bez smogu” w zestawieniu z uśrednionymi danymi  dla Krakowa:

Aby poprawić jakość powietrza w małopolskich miejscowościach, należy przede wszystkim wdrożyć działania mające na celu likwidację źródeł niskiej emisji. Na dziś proces wymiany kotłów w gminach postępuje zbyt wolno. Mieszkańcy muszą mieć świadomość zapisów uchwały antysmogowej i kar grożących za niedostosowanie się do niej. A z przepisów tych wynika, że do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają standardów jakościowych. To oznacza, że używanie pozaklasowych kotłów (poniżej 3 klasy) będzie nielegalne od 1 stycznia 2023, a do końca 2026 r. trzeba będzie wymienić wszystkie kotły klasy 3 i 4.

Szczegółowe wyniki i podsumowanie  akcji „Małopolska bez smogu” w załączniku i linku: http://www.radiokrakow.pl/sprawdz-czym-oddychasz/czym-oddychaja-mieszkancy-gmin-krakowskiego-obarzanka-podsumowanie-akcji-malopolska-bez-smogu/

*  Dane i podsumowanie wyników opracowane przez Polski Alarm Smogowy.