obrazek informacja

Substancja o nieznanym pochodzeniu w rzece Drwinie i Serafie

W dniu wczorajszym inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Drwiny i Serafy niezidentyfikowaną substancją. Niezwłocznie, po przekazaniu informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego, udali się na miejsce zdarzenia.  Oględziny rzeki Drwiny rozpoczęto przy Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie, gdzie nie stwierdzono występowania zanieczyszczenia, następnie udano się w  rejon ul. Półłanki, tam potwierdzono występowanie pojedynczych, niedużych plam niezidentyfikowanej substancji.

Zanieczyszczenie całego koryta rzeki Serafy nieznaną, bezzapachową substancją stwierdzono w miejscowości Brzegi, gdzie inspektorzy WIOŚ pobrali próbki, które zostały skierowane do badań laboratoryjnych. Nie stwierdzono występowania śniętych ryb.

Działania kontrolne kontynuowane są w dniu dzisiejszym.