Inspekcja Ochrony Środowiska na drogach. STOP Nielegalnym Odpadom

Przy współudziale funkcjonariuszy Policji, Służby Celno-Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska w dniach 4-5 marca przeprowadziła w Małopolsce kontrole transportu odpadów na drogach.

W trakcie akcji skontrolowano 85 transportów, w tym 31 transportów odpadów. W  3 przypadkach inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w dokumentacji transportu odpadów, za które wymierzone zostały kary grzywny.