Prace modernizacyjne w Vesuvius w Skawinie

W środę 18 listopada na instalacji do produkcji elementów zamknięć suwakowych Wydziału Produkcyjnego w zakładzie Vesuvius odbędą się  prace modernizacyjne układu transportowego wraz z instalacją sprężonego powietrza.

W tym czasie wszystkie urządzenia zostaną wyłączone.

Podczas prac modernizacyjnych może nastąpić chwilowa emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie powodująca jednak istotnego wpływu na stan jakości powietrza. Informujemy również o możliwości wystąpienia uciążliwości zapachowej o krótkotrwałym charakterze.

 

Prace będą trwały około 3 godzin i będą wykonywane przez Dział Utrzymania Ruchu firmy Vesuvius Skawina.