Wyniki pomiarów stężeń styrenu po pożarze w Zakładach Chemicznych Synthos

Po pożarze w Zakładach Chemicznych Synthos S.A. w Oświęcimiu, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie, po awarii oraz w ostatnim okresie prowadziło badania stężenia styrenu w powietrzu na terenie miasta. Badania prowadzono w ustalonych z WIOŚ punktach pomiarowych. Pobieranie próbek powietrza oraz badanie styrenu wykonano metodą chromatografii gazowej w oparciu o normę PN-EN 14662:2008 a także wskaźnikową metodą do szybkiej oceny stanu środowiska za pomocą detektora wielogazowego Dräger służącego do wykrywania substancji chemicznych opartego na metodzie CMS – Chip Measurement System. Badania objęte są wdrożonym systemem zarządzania PN EN ISO 17025:2018.

Badania będą  kontynuowane w kolejnych dniach w lokalizacjach na ul. Fabrycznej oraz ul. Zwycięstwa a w miarę możliwości pozyskania dodatkowego sprzętu również na ul Bema.

 

Wyniki pomiarów:

* – Wstępne pomiary z wyższą granicą oznaczalności

Wyniki pomiarów metodą chromatografii gazowej z detekcją mas odnoszą się do średnich dobowych

Nie stwierdzono przekroczeń wartości 20 ug/m3 w powietrzu (wartość  wynikająca z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu nie normuje wartości stężenia styrenu w powietrzu.