„Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”

Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską, to akcja zorganizowana przez Wojewodę Małopolskiego w dniach 12-13 czerwca, w której wzięli udział pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

W trakcie akcji na stanowiskach WIOŚ w Krakowie, które  utworzono w Szczawnicy, Krynicy Zdroju oraz na Pustyni Błędowskiej prezentowali swoją pracę oraz używany przez nich sprzęt  inspektorzy ochrony środowiska z Krakowa i Delegatury w Nowym Sączu.

Chętni, na stanowisku WIOŚ, mogli podjąć próbę wykrycia metalu, zmierzenia emisji hałasu do środowiska, czy uwiecznić się w fotopułapce.

Dla najmłodszych zostały przygotowane specjalne zabawy edukacyjne promujące ochronę środowiska oraz właściwą segregację odpadów, które zawsze kończyły się słodką nagrodą.