Uciążliwość zapachowa w Trzebini. Działania WIOŚ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w związku ze zgłoszeniami o występowaniu uciążliwości zapachowej na terenie miasta Trzebinia (m. in w rejonie osiedla Widokowego oraz ul. Kościuszki) prowadził działania w terenie w celu rozpoznania przyczyn zgłaszanych uciążliwości zapachowych. Rozpoznanie prowadzone było na obszarze, z którego odnotowywano zgłoszenia o uciążliwościach zapachowych.

Podczas rozeznania w dniu 11 sierpnia 2021 r. stwierdzono intensywny uciążliwy zapach o charakterze chemicznym w rejonie ulicy Słowackiego oraz ulicy Ochronkowej. Biorąc pod uwagę panujące warunki meteorologiczne (kierunek wiatru północno-zachodni) zawężono obszar działań  pomiędzy ulicami: Kościuszki, Słowackiego, Dworcową i Ochronkową.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie wytypowali Zakłady zlokalizowane na tym obszarze, które mogą być potencjalnym źródłem uciążliwości i rozpoczęli czynności kontrolne.

Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego w Krakowie pobrali próbki wody i ścieków oraz gleby do badań.