„NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.

 

 „NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.

 

8 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca akcji ogólnopolskich kontroli transportów odpadów pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” zorganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji zaangażowanych w walkę z przestępczością środowiskową w Polsce:

  • Jacek Ozdoba, Sekretarz Stany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
  • Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
  • Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Dzisiejsza ogólnopolska akcja prewencyjna jest kolejną w ostatnich dniach inicjatywą, mającą na celu walkę z nielegalnym transportem odpadów. Kilka dni temu, pod patronatem Ministra Jacka Ozdoby podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji dotyczące współpracy w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w Polsce. Kolejnym krokiem w walce o czyste środowisko jest rozpoczęta w dniu dzisiejszym wielka akcja pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” obejmująca swoim zasięgiem całą Polskę. Akcja ta ma za zadanie poprzez wspólne i skoordynowanie działanie polskich służb doprowadzić do skontrolowania jak największej ilości transportów przewożących odpady i zweryfikować je pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

Służby biorące udział w skoordynowanych działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową:

  • Inspekcja Ochrony Środowiska,
  • Policja,
  • Inspekcja Transportu Drogowego,
  • Krajowa Administracja Skarbowa,
  • Straż Graniczna.

 

Ponadto celem akcji jest wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania, innych służb i inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku.

Na pierwszym planie przemawiający Minister Jacek Ozdoba za nim Marek Chibowski, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Chojnacki, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w tle 3 pojazdy Inspekcji transportu drogowego

„NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.

Minister Jacek Ozdoba rozpoczął konferencję prasową od inauguracji ogólnopolskiej, skoordynowanej akcji  wielu służb pt. „NIELEGALNE ODPADY 2021” mającej na celu zwalczanie nielegalnych transportów odpadów:

„Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby. W tym wypadku z inicjatywy Inspekcji Ochrony Środowiska mamy do czynienia z koordynacją na wielu płaszczyznach. To współpraca z Krajową Administracją Skarbową z Inspekcją Transportu Drogowego, ze Strażą Graniczną, z Policją i oczywiście z Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska. To oprócz kwestii wykrywalności kolejne działania, które są związane z walką z przestępczością środowiskową, skoncentrowaną w tym wypadku na kwestii nielegalnego zagospodarowania odpadami.”

Inicjator konferencji, Minister Jacek Ozdoba podkreślił, że zainicjowane w ostatnich latach m.in. modernizacja Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zmiany w przepisach prawnych zaostrzające kary dla przestępców środowiskowych, to pierwsze od lat 90. tak istotne zmiany w systemie ochrony środowiska:

„Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym nowelizacje kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. To największa nowelizacja od lat 90, która podnosi dolną jak i górną granicę odpowiedzialności karnej w przypadku przestępców środowiskowych. Nie ma zgody na to, aby śmiecić w miejscach publicznych; w lasach, na plażach, w parkach – tu również ta kara, w tym wypadku grzywny jest przez nas podnoszona aż do kwoty 5 tysięcy złotych.”

 

Na pierwszym planie przemawiający Marek Chibowski Główny Inspektor Ochrony Środowiska za nim Minister Jacek Ozdoba Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Krzysztof Chojnacki  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wraz z funkcjonariuszami  w tle 3 pojazdy Inspekcji transportu drogowego

„NIELEGALNE ODPADY 2021”. Konferencja prasowa.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg i czas wykonywania kontroli, które będą miały miejsce podczas wspólnej akcji służb:

„W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach, począwszy właśnie od tras szybkiego ruchu, dróg krajowych, dróg wojewódzkich, włącznie z drogami powiatowymi i gminnymi.  Na tych wszystkich punktach, co podkreślam, akacja się dopiero rozpoczęła. Będzie ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie. Celem akcji jest dokonanie kontroli przewozów odpadów pod kątem ich legalności i zgodności z dokumentacją.”

 

Wspólne zespoły operujące w województwach przygranicznych mają szczególne zadanie zwrócić uwagę na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wewnątrz kraju głównym zadaniem służb będzie weryfikacja transportów odpadów na drogach dojazdowych do możliwych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz na drogach stanowiących główny kanał transportowy wytypowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na podstawie posiadanej wiedzy kontrolnej.

O podsumowaniu akcji „Nielegalne Odpady 2021” zostaną Państwo poinformowani, po zakończeniu działań wszystkich służb.

W związku z sytuacją, iż wspólne kontrole będą wykonywane regularnie także w innych terminach w całej Polsce, zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska w celu podsumowania akcji na poziomie województw.