Nielegalne odpady w miejscowości Sękowa

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu  wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach w dniu 18.11.2021r ujawnili magazynowanie na powierzchni ok. 0,06 ha zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sękowa.

Dodatkowo, w trakcie oględzin natrafiono również na 22 worki typu big-bag z odpadami azbestu.

W związku z powyższym wystąpiono do Wójta Gminy Sękowa o podjęcie odpowiednich działań w ramach posiadanych kompetencji wynikających z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r.

poz. 770 z późn. zm).