Naczepa ciężarówki obok nasyp około 1,5m szarej ziemi

Kolejny nielegalny transport odpadów zatrzymany. Dobra współpraca służb

03 lutego 2022 r. Inspektorzy WIOŚ w Krakowie podczas wspólnej akcji z Inspektorami WIOŚ Katowice oraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic i Krakowa oraz Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej udaremnili próbę porzucenia odpadów niebezpiecznych na terenie poprzemysłowym w Rudzie Śląskiej.

Kolejny raz wspólne działania operacyjne służb ochrony środowiska oraz organów ścigania doprowadziły do udaremnienia nielegalnego zdeponowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z terenu województwa małopolskiego.

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej, prowadzi dalsze czynności wyjaśniające w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa.