Rzeka Raba

Zanieczyszczenie Raby w Rabce – Zdroju

W dniu 15 lutego br. inspektorzy WIOŚ Delegatury w Nowym Sączu otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu wód rzeki Raba w Rabce–Zdroju ściekami niedostatecznie oczyszczonymi na oczyszczalni eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.

Inspektorzy  wraz z grupą pomiarową GIOŚ CLB udali się niezwłocznie na miejsce wskazane w zgłoszeniu.  W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy stwierdzili odprowadzanie wylotem należącym do komunalnej oczyszczalni ścieków w Rabce – Zdrój ścieków, które wizualnie charakteryzowały się wysoką mętnością. Podczas oględzin pobrano próbki ścieków odpływających do rzeki Raba oraz wodę powierzchniową powyżej i poniżej wylotu ścieków. Obecnie trwa analiza laboratoryjna pobranych próbek w ramach pozaplanowej kontroli interwencyjnej oczyszczalni ścieków, eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Rabce – Zdroju.

 zanieczyszczenia w rabie