Wypływ ścieków w pobliżu rzeki

Wypływ ścieków w pobliżu rzeki Biały Dunajec

W dniu 07.04.2022 r. o godz. 16:00 inspektorzy dyżurni WIOŚ przyjęli zgłoszenie z Urzędu Miasta w Nowym Targu dot. wypływu ścieków w pobliżu rzeki Biały Dunajec na terenie miasta. Inspektorzy na miejscu stwierdzili, że na skarpie poniżej terenu prowadzonej gospodarczej znajduje się wylot, z którego wypływają ścieki o czarnej barwie i intensywnym zapachu substancji ropopochodnych. Dokonano poboru próbek ścieku do badań laboratoryjnych. Właściciela zakładu ukarano mandatem karnym. Na miejsce wezwano również Straż Pożarną w celu zabezpieczenia środowiska przed dalszym zanieczyszczeniem.