Pomarańczowa rura odpływowa do rzeki

Zanieczyszczenia ściekami wód potoku Czerwonka. Kompleksowe rozwiązania

Podjęcie kompleksowych działań dotyczących rozwiązania problemu zanieczyszczania ściekami wód potoku Czerwonka było tematem ostatniego spotkania przedstawicieli Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu oraz Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska.

 

W trakcie spotkania wypracowano następujące działania:

– Gmina we współpracy z Wodami Polskimi  wytypuje podmioty, które zostaną skontrolowane przez WIOŚ;

– WIOŚ przeprowadzi kontrole interwencyjne wytypowanych podmiotów, a w razie naruszeń przekaże ustalenia Wodom Polskim;

– Gmina przeprowadzi kontrole właścicieli posesji wyposażonych w zbiorniki wybieralne w zlewni potoku Czerwonka;

– w przypadku stwierdzenia wprowadzania ścieków do środowiska oraz poboru wód bez pozwolenia WIOŚ skieruje informację do Wód Polskich w celu podjęcia działań (opłata podwyższona);

podjęte zostaną niezwłocznie wspólne działanie WIOŚ, Wód Polskich oraz Urzędu Gminy polegające na rozpoznaniu zanieczyszczenia celem zidentyfikowania podmiotów, które odprowadzają nielegalnie ścieki do cieku b/n dopływu pot. Czerwonka.