Zdjęcie betonowej tamy na rzece

Zanieczyszczenie wód rzeki Biały Dunajec poniżej elektrowni wodnej w Szaflarach. Działania WIOŚ

W dniu 20.06.2022r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec poniżej progu Małej Elektrowni Wodnej w Szaflarach. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Przeprowadzone zostały oględziny terenu zarówno Małej Elektrowni Wodnej, jak też koryta rzeki Biały Dunajec powyżej i poniżej progu tejże elektrowni.

Ustalono, że zanieczyszczenie rzeki było skutkiem nadmiernego obniżenia poziomu wody w zlokalizowanym na rzece zbiorniku wyrównawczym, a co za tym idzie – przedostania się mułu i zawiesiny zgromadzonej w ww. zbiorniku. Również w dniach kolejnych, tj. 21-22.06.2022r. prowadzono dalsze oględziny tego terenu. Na żadnym etapie czynności nie stwierdzono śladów zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi. W trakcie działań pobrane zostały próbki wody zarówno ze zbiornika wyrównawczego, jak też z rzeki poniżej progu elektrowni.

Obecnie trwają badania laboratoryjne próbek. Zaznaczyć należy, że funkcjonowanie instalacji elektrowni wodnej nie powoduje powstawania ścieków czy gnojówki i gnojowicy, zatem niemożliwe jest zanieczyszczenie rzeki fekaliami spowodowane działaniem elektrowni.

WIOŚ zwrócił się również o podjęcie działań do organów posiadających kompetencje w tym zakresie, tj. do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW w Krakowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centrum Technicznej Kontroli Zapór oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu.