informacja

Podkłady kolejowe w miejscowości Czułów usunięte

W związku ze zmagazynowaniem odpadów w postaci podkładów kolejowych, w dniu 09 listopada 2021 r. inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili czynności kontrolne na terenie gminy Krzeszowice. Podkłady kolejowe to odpady niebezpieczne. W trakcie wizji stwierdzono zmagazynowanych ok. 300 sztuk podkładów kolejowych. Podkłady były częściowo spięte taśmami z tworzywa sztucznego oraz w znacznym stopniu zniszczone.
Po zakończonych czynnościach WIOŚ Kraków skierował Wystąpienie do Urzędu Gminy w Krzeszowicach z wnioskiem o podjęcie działań w trybie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W dniu 21 lipca 2022r. do WIOŚ w Krakowie wpłynęło pismo z Urzędu Gminy w Krzeszowicach z informacją, iż zalegające podkłady kolejowe zostały usunięte.