Zdjęcie betonowego wylotu obsypanego od dołu kamieniami

Zanieczyszczenie rowu przy drodze krajowej nr 49 w Nowym Targu. Interwencja WIOŚ

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi krajowej nr 49 na wysokości zakładu FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115 w Nowym Targu wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego  GIOŚ niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.

Na miejscu ustalono, że zgodnie z rekomendacją WIOŚ, Straż Pożarna zabezpieczyła wylot za pomocą zapory absorpcyjnej, tak aby ograniczyć wpływ na środowisko substancji zanieczyszczających. Przeprowadzone zostały oględziny wylotu wód opadowych z terenu utwardzonego placu przed zakładem oraz otwartego przydrożnego rowu powyżej i poniżej tego wylotu.  Pomiędzy zaporami w rowie stwierdzono obecność substancji w kolorze ciemnoszarym o wyraźnym, specyficznym gnilnym zapachu. Nie stwierdzono zanieczyszczenia rowu powyżej wylotu. Inspektorzy  pobrali próbki substancji zalegającej w rowie w celu poddania jej analizie laboratoryjnej. Dokonano oględzin studzienki odprowadzającej wody z terenu utwardzonego placu, połączonej zamkniętym kanałem z wylotem z którego nastąpił wyciek substancji. Ze studzienki rewizyjnej pobrano również próbkę do badań.

Inspektorzy rozpoczęli kontrolę interwencyjną zakładu. W dniu 13.07.2022 r.

dokonano powtórnych  oględzin rowu przydrożnego, wylotu wód opadowych oraz terenu zakładu. Stwierdzono, że wylot został wyczyszczony i z zewnętrznej strony obsypany żwirem. Poniżej wylotu stwierdzono wyłącznie zastoinę wód opadowych, nie stwierdzono uciążliwości zapachowej, wizualnie odprowadzone wody nie wykazywały zanieczyszczenia.  Kontroli poddano również miejsca magazynowania odpadów z których odcieki odprowadzane są systemem kanalizacyjnym do zbiorników wybieralnych.