Zdjęcie betonowej studni z drabiną

Zanieczyszczenie rzeki Kamienica w Nowym Sączu

W dniu wczorajszym inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Kamienica w Nowym Sączu substancjami ropopochodnymi. Niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia.

Potwierdzono występowanie w okolicy wylotu sieci kanalizacji opadowej, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Husarska, zapachu charakterystycznego dla substancji ropopochodnych. Ponadto na powierzchni cieczy odprowadzanej z wylotu widoczny był film wskazujący na zanieczyszczenie w/w substancjami. Wylot eksploatowany jest przez Urząd Miasta Nowego Sącza. Inspektorzy nie stwierdzili występowania śniętych ryb. Pobrali próbki do badań laboratoryjnych oraz wykonali pomiary terenowe.

Dodatkowo, inspektorzy WIOŚ wraz z funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami Sądeckich Wodociągów dokonali przeglądu studzienek kanalizacyjnych na zanieczyszczonym ciągu kanalizacji opadowej w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Po otwarciu studzienek, stwierdzono nagromadzenie znacznej ilości osadu oraz charakterystyczny dla substancji ropopochodnych zapach.

W zależności od uzyskanych wyników badań podejmowane będą dalsze czynności w sprawie.