Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady”

W dniach 25 i 29 sierpnia br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” w czterech lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. Do kontroli zatrzymano łącznie 22 pojazdy.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że w przypadku krajowego transportu odpadów środki transportu odpadów stanowiące pojazd albo zespół pojazdów oznacza się tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, zamiast oznakowania wskazanego powyżej dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą: koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.