informacja

Awaria w zakładzie Boryszew. Wyciek oleju do kanalizacji deszczowej

Wczorajsza awaria ciągarki w zakładzie Boryszew spowodowała przedostanie się oleju ciągarniczego do kanalizacji deszczowej. Na miejscu pracowały jednostki Straży Pożarnej Funkcjonariusze Policji oraz służby WIOŚ.

Szacuje się, że do kanalizacji deszczowej mogło przedostać się ok. 0,5 – 1 tony.

W dniu 26 września inspektor WIOŚ otrzymał zgłoszenie o awarii urządzenia – ciągarki w zakładzie Boryszew w Skawinie. Awaria spowodowała  przedostanie się oleju ciągarniczego do kanalizacji deszczowej. Kanalizacją dopłynęła do piaskownika, gdzie olej częściowo został zatrzymany. Na wylot kolektora zrzutowego wód opadowych do rowu, którymi odprowadzane są wody do rzeki Skawinki przybyły jednostki Straży Pożarnej (JRG6 Kraków i JRG Skawina), które zabezpieczyły odpływ wężami sorbcyjnymi oraz Funkcjonariusze Policji w Skawinie.

Na miejscu byli również inspektorzy WIOŚ z Krakowa, którzy dokonali oględzin miejsca zanieczyszczenia, potwierdzając zanieczyszczenie kanału.

W trakcie trwania oględzin pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOS – Oddział w Krakowie pobrali próbki do badań laboratoryjnych w następujących miejscach:

3)            Z wylotu kolektora zrzutowego

4)            Z rzeki Skawinki ok. 50 m poniżej wylotu kolektora zrzutowego

 

W zakładzie inspektorzy WIOŚ rozpoczęli kontrolę interwencyjną.