Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 12 września br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Granicznej, przeprowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. Do kontroli zatrzymano łącznie 12 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że odpady transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.