Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 11 października br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. Do kontroli zatrzymano łącznie 9 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że pojazd używany staje się odpadem, jeżeli jego posiadacz pozbywa się go, zamierza się go pozbyć lub do którego pozbycia został zobowiązany. Aby dokonać takiego rozróżnienia, niezbędne jest zbadanie historii konkretnego pojazdu. Jednakże istnieją pewne cechy pojazdu używanego wskazujące, czy dany pojazd jest odpadem, czy nie.

Pojazd używany klasyfikowany jest zazwyczaj jako odpad, gdy:

  • Istnienie świadectwa złomowania;
  • Pojazd został pozyskany w ramach systemu zbiórki odpadów lub przetwarzania odpadów;
  • Pojazd jest przeznaczony do demontażu i ponownego użycia części zamiennych lub do strzępienia/złomowania;
  • Pojazd został skreślony ze stanu/nie nadaje się do drobnych napraw/posiada znacznie uszkodzone istotne części (np. w wyniku wypadku) lub jest pocięty na kawałki (np. na pół);
  • Pojazd nie przeszedł wymaganego krajowymi przepisami badania przydatności do ruchu drogowego przez co najmniej dwa lata od wystąpienia wymogu przeprowadzenia takiego badania;
  • Pojazd nie posiada numeru identyfikacyjnego VIN, a jego właściciel jest nieznany;
  • Pojazd został przekazany do licencjonowanej instalacji tymczasowego magazynowania lub do uprawnionego zakładu przetwarzania odpadów;
  • Koszty naprawy przekraczają obecną wartość pojazdu (z wyjątkiem: samochodów lub pojazdów zabytkowych) oraz niemożliwe jest dokonanie wyceny naprawy (koszty naprawy w państwach członkowskich UE jako podstawa wyceny);
  • Pojazd nie jest odpowiednio chroniony przed uszkodzeniami podczas transportu, załadunku i wyładunku, np. jeśli chodzi o uszkodzenia wynikające z użycia pojazdu jako „kontenera” do przewozu części zamiennych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub odpadów;
  • Pojazd jest zaspawany lub zamknięty za pomocą pianki izolującej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie GIOŚ https://www.gov.pl/web/gios/wskazowki-metodyczne-w-sprawie-uznawania-uszkodzonych-pojazdow-za-odpad-w-transgranicznym-przemieszczaniu-odpadow

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.