zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego

Podejrzenie nielegalnego demontażu pojazdów w Mszanie Dolnej. Interwencja WIOŚ

Inspektorzy WIOŚ Kraków Delegatura w Nowym Sączu w dniu 1 grudnia przeprowadzili oględziny działek w Mszanie Dolnej. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia nielegalnego demontażu pojazdów.

W oględzinach uczestniczyli funkcjonariusze policji, straży pożarnej oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Mszana Dolna. Przeprowadzone oględziny potwierdziły zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego głównie chłodniczego, ok. 90 szt. pojazdów w większości zdemontowanych oraz odpady pochodzące z nielegalnego demontażu i części samochodowe zmagazynowane nielegalnie na terenie działek. Na działce funkcjonował wolnostojący kocioł, w którym spalano odpady.
W palenisku Inspektorzy stwierdzili m.in. metalową konstrukcję siedzenia samochodowego i inne elementy z demontażu. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa dokonano zgłoszenia do organów ścigania, jak również inspektorzy WIOŚ podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli interwencyjnej.

zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu  elektrycznego zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu  elektrycznego zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu  elektrycznego zmagazynowanie odpadów w postaci zużytego sprzętu   chłodniczego