informacja

Uciążliwość zapachowa w Trzebini

W związku z interwencjami kierowanymi do WIOŚ w Krakowie, w dniu 8 grudnia 2022 r. rozpoczęto czynności kontrolne podmiotu ORLEN POŁUDNIE S.A – Zakład Trzebinia.Jako prawdopodobną przyczynę zgłaszanych uciążliwości zapachowych należy wskazać niezorganizowaną emisję odorantów ze zbiornika retencyjnego zakładowej oczyszczalni ścieków.
Podmiot obecnie kontrolowany prowadzi testy biopreparatów, których zadaniem ma być wyeliminowanie uciążliwych zapachów powstających w czasie retencjonowania ścieków.
W przypadku pozytywnego wyniku prób, podmiot rozpocznie dawkowanie preparatu do zbiornika ze ściekami. Przewidywany okres zakończenia testów – do połowy stycznia 2023 r.
Docelowo podmiot planuje zrealizować zadanie inwestycyjne związane z budową osobnego zamkniętego zbiornika na uciążliwe zapachowo ścieki (zakładany termin realizacji: 2023 – 2024).