Zanieczyszczenie ściekami potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej

Informacja nt. zanieczyszczenia potoku Czerwonka w Białce Tatrzańskiej była przedmiotem niezwłocznej interwencji inspektorów WIOŚ.
W dniu 16.12.2022 r. inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin miejsca wskazanego w zgłoszeniu. Ścieki odprowadzane były do potoku poprzez wylot z obudową kamienną przez obiekt hotelowo-wypoczynkowy w Białce Tatrzańskiej. Inspektorzy ustalili, że z wylotu wskazanego w zgłoszeniu odprowadzana jest niewielka ilość przeźroczystej cieczy, natomiast w korycie potoku Czerwonka zlokalizowano jeszcze co najmniej kilka wylotów, których wizualna ocena wskazywała na odprowadzanie nimi surowych ścieków bytowych. WIOŚ rozpoczął kontrolę podmiotu.
Z uwagi, iż wylot nie należy do spółki prowadzącej hotel skierowane zostanie wystąpienie do Wód Polskich w niniejszej sprawie, w celu ustalenia legalności wylotów oraz ustalenia właścicieli.