Zbiornik retencyjny – stan na 10.01.2023

Kontrola WIOŚ w Krakowie w ORLEN POŁUDNIE S.A. – Zakład Trzebinia w związku z uciążliwościami zapachowymi

Trwają czynności kontrolne inspektorów WIOŚ w Krakowie w zakładzie ORLEN POŁUDNIE S.A. w Trzebini.  Kontrola inspekcji ochrony środowiska prowadzona jest w związku z licznymi zgłoszeniami uciążliwości zapachowych. W tej sprawie odbyło się także w dniu 2 stycznia br. posiedzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z ustaleniami inspekcji, co potwierdził zakład Orlen Południe S.A., uciążliwy zapach powstawał w wyniku przepompowania ścieków technologicznych do otwartego zbiornika retencyjnego oczyszczalni ścieków komunalnych (zawierającego również osady ściekowe).

W trakcie obecnej kontroli inspektorów ochrony środowiska w Krakowie, zakład rozpoczął przepompowywanie ścieków zawierających substancje złowonne z otwartego zbiornika retencyjnego do zbiornika zamkniętego poza terenem oczyszczalni. Zlecono firmie zewnętrznej wyczyszczenie opróżnionego zbiornika z zalegających szlamów i osadów. Osady te są transportowane do odrębnego, zamkniętego zbiornika. Podmiot zaprzestał także kierowania uciążliwych zapachowo ścieków do zbiorników otwartych.

Inspektorzy WIOŚ na bieżąco dokumentują proces opróżniania i czyszczenia zbiornika retencyjnego z wykorzystaniem drona. Trwająca kontrola potwierdza znaczny postęp prac w zakresie czyszczenia ww. zbiornika otwartego (fot.)

Dodatkowo, trwa analiza zapisów posiadanego przez zakład pozwolenia pod kątem ustalenia dopuszczalności kierowania ścieków z Zakładu Produkcji Estrów i Gliceryny do otwartych zbiorników retencyjnych. Niezależnie od powyższej analizy, WIOŚ w Krakowie wystąpi do Marszałka Województwa Małopolskiego z wnioskiem o analizę wydanego dla zakładu pozwolenia pod kątem dostosowania instalacji do konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) związanych z ograniczaniem uciążliwości zapachowych.

Dotychczasowe ustalenia kontrolne WIOŚ i podjęte działania naprawcze spółki zostały omówione na  posiedzeniu Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w dniu 2 stycznia 2023 r. z udziałem Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także m.in. przedstawicieli lokalnych samorządów, Członka Zarządu  ORLEN POŁUDNIE S.A. – Zakład Trzebinia oraz służb ochrony środowiska.