Śnięte ryby w stawie w Jerzmanowicach

Śnięte ryby w stawie w Jerzmanowicach. Działania WIOŚ w Krakowie

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 11 stycznia przeprowadzili czynności kontrolne w Jerzmanowicach przy ul. Centralnej. Powodem interwencji było ustalenie przyczyny śniętych ryb w stawach hodowlanych.

 

W dniu 10 stycznia właściciel stawów hodowlanych, zauważył na rzece Szklarka mętną wodę w kolorze szarym o zapachu ścieków bytowych. Woda do stawów doprowadzana jest właśnie z rzeki Szklarka. Dnia następnego, w godzinach porannych pojawiły się w stawie śnięte ryby.

Na miejsce wezwano Policję. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie po pobraniu próbek wody nie stwierdziła zagrożenia dla życia i zdrowia.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili na miejscu czynności kontrolne. Ustalono, że właściciel stawów nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z rzeki Szklarka. Pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego w Tarnowie, na zlecenie WIOŚ w Krakowie dokonali poboru prób wody: 1 próbkę wody z rzeki Szklarka powyżej stawów, po 1 próbce z każdego stawu oraz 1 próbkę na rzece Szklarka poniżej obu wylotów.

Czynności kontrolne będą prowadzone.