obrazek informacja

Zanieczyszczenie potoku Pstrużnik w miejscowości Trzebinia

Pojawienie się białej piany i ropopochodny zapach potoku był powodem interwencji terenowej inspektorów WIOŚ w Krakowie w dniu 16 stycznia br.

Kontrola inspekcji ochrony środowiska na kilkusetmetrowym odcinku potoku i jego dopływu nie potwierdziła zapachu substancji ropopochodnych pochodzących z cieków wodnych, jednak co jakiś czas wyczuwalny był charakterystyczny zapach dla tych substancji, najprawdopodobniej pochodzący z pobliskiej Rafinerii Trzebinia.
W trzech punktach pomiarowych: na potoku, powyżej wylotu oczyszczalni ścieków oraz z samego wylotu wykonano badania kontrolne podstawowych parametrów, które nie budziły zastrzeżeń. Dodatkowo, pracownicy CLB GIOŚ
pobrali próby wody w celu rozszerzonej analizy fizykochemicznej.
Dalsze działania uzależnione będą od wyników zleconych badań.