obrazek informacja

Zanieczyszczenie potoku Ropa w Trzebini

Zapienienie wody w potoku Ropa oraz wyczuwalny charakterystyczny zapach zbliżony do substancji ropopochodnych był przedmiotem interwencji w terenie inspekcji ochrony środowiska  w dniu 17 stycznia br.

Oględziny potoku inspektorzy WIOŚ w Krakowie rozpoczęli w miejscu, gdzie potok Pstrużnik wpada do potoku Ropa. Zaobserwowano zapienienie wody oraz wyczuwalny zapach zbliżony do substancji ropopochodnych, jednak na lustrze wody nie stwierdzono obecności filmu olejowego.

W innym miejscu, przy ul. Sienkiewicza 34, podobnie zaobserwowano zapienienie wody i wyczuwalny zapach zbliżony do substancji ropopochodnych. Zapienienie występowało do ujścia potoku Ropa do potoku Chechło. Pracownicy CLB GIOŚ pobrali próbki wody do badań.

Dodatkowo, inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili wizję na terenie zakładu Valeo w Chrzanowie, gdzie wody opadowe powstające na terenie zakładu odpompowywane są do potoku Ropa. Wody opadowe były wizualnie czyste, bezbarwne, bez zapachu. Inspektorzy nie stwierdzili występowania filmu olejowego. Próbki wód opadowych zostały pobrane przez pracowników CLB GIOŚ z koryta betonowego.

Inspektorzy przeprowadzili także wizję na terenie zakładu Duhabex. Przez teren zakładu płynie rów zasilający w dalszym odcinku potok Ropa. Woda w rowie miała kolor brązowy. Występował zapach charakterystyczny dla gnijących substancji. Był to zapach inny niż wyczuwalny w pozostałych punktach, w których przeprowadzano wizje. Próbki zostały pobrane z rowu przebiegającego przez teren zakładu.