Wylot ścieków z zaśnieżonej górki

Zanieczyszczenie potoku Sudoł w m. Biała Niżna

Do potoku Sudoł w miejscowości Biała Niżna, gmina Grybów (powiat nowosądecki) kanałem burzowym przedostała się woda pochodząca z płukania komór wewnętrznych pieca. Odprowadzone wody zanieczyszczone były między innymi tlenkiem żelaza (rdza), który spowodował charakterystyczną barwę na wylocie kanału oraz w potoku Sudoł na odcinku kilkudziesięciu metrów. Centralne Laboratorium Badawcze dokonało pomiarów terenowych oraz pobrano próbki do badań analitycznych. WIOŚ rozpoczął kontrolę interwencyjną zakładu.