Potok z widoczną żółtą substancją przy ul.Zawiłej

Światowy Dzień Wody w terenie

Z okazji Światowego Dnia Wody, Inspektorzy WIOŚ w Krakowie udali się w okolice potoku Rzewnego w Krakowie przeprowadzając wizję w terenie pod kątem nielegalnego wprowadzania ścieków do wód.  Ujawniono dwa miejsca, w których stan wód sugerował nielegalne wprowadzanie ścieków do potoku.

W pierwszym z tych miejsc, zlokalizowanym w Lesie Borkowskim, stwierdzono możliwość wprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do potoku.

W drugim, zlokalizowanym przy ul. Zawiłej, w okolicy składu budowlanego, stwierdzono na dnie cieku wodnego i na jego brzegach ślady żółtej substancji. W obydwu tych miejscach pobrano do badań próbki wody. 

W przypadku potwierdzenia odprowadzania ścieków, stosowna informacja zostanie przekazana do organu właściwego w sprawie nielegalnej emisji ścieków, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz organu właściwego w sprawie gospodarowania nieczystościami ciekłymi z nieruchomości, Prezydenta Miasta Krakowa.