Inspektor sprawdzający stertę beczek

Zalegające beczki na działce w m. Lubomierz, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski

Inspektorzy WIOŚ otrzymali zgłoszenie dotyczące zalegających na działce w m. Lubomierz, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski beczek, które mogą zawierać substancje niebezpieczne. Stwierdzono magazynowanie odpadów w tym niebezpiecznych bezpośrednio na gruncie, odnotowano również widoczne ślady oleju odpadowego na gruncie oraz występowanie pogorzeliska z licznymi śladami spalania odpadów (elementy metalowe, kable, tworzywa sztuczne). Nie stwierdzono przedostawania się zanieczyszczeń do wód potoku. W miejscach na gruncie gdzie zlokalizowano zanieczyszczenia olejem odpadowym staż pożarna zastosowała sorbent. Równolegle. działania w obrębie działki, gdzie zdeponowano nielegalnie odpady prowadziła również policja. WIOS podejmie dalsze działania kontrolne.